Úkoly


Poslední týden školy

Ještě všichni neodevzdali čtenářské deníky!!! Těším se na ně.

Hlavním úkolem je naučit se text na vystoupení.

Všichni ve škole měli v minulém týdnu stihnout:

Čj - PS - str. 35

M - PS - str. 41/4, str. 48

Geometrie - str. 25, 26/3

Čteme s porozuměním - chybí nám poslední dva texty (týden 29/4, 30/1)


Týden od 18. června

Na pondělí :

- klíčky, Čj - Tvůrčí sešit (červený)  str. 16 - 17 (děti si mohou vybrat, zda věty ze str. 11 opíšou nebo vystřihnou a nalepí) - většina již má hotovo


Na úterý

- ČJ - PS celá str. 33

- M - PS- str. 37 + alespoň půl str. 48

- přinést sešit ze zážitky ze Švp

Čtenářské deníky alespoň s šesti přečtenými a zapsanými knížkami - nejpozději do čtvrtka.

Týden od 11. června

Na pondělí - po škole v přírodě děti nemají žádný úkol

V úterý 12.6. - přijít včas před školu a se vším potřebným (viz Sdělení rodičům - dopravní hřiště)

Na středu - M - PS 37/3 + Čj PS - 33/8

Ve čtvrtek 14.6. - divadlo Minor (viz Sdělení rodičům)Týden od 28. května

Zpráva pro nepřítomné:

Čj - PS - vše doplněno a opraveno do str. 30 - nejpozději na úterý

M - PS - doplněná str. 34/3, 36/7,8

Týden od 21. května

Zpráva pro nepřítomné:

Čj - PS - vše doplněno a opraveno do str. 27 (s výjimkou 25/3)

M - PS - doplněná str. 29, 30/10,  31, 32/4,5, 33 - vše (kromě cv.5)

Týden od 14. května

Čtenářské deníky - všichni je přinést v úterý s minimálně čtyřmi zapsanými knížkami - ke společnému vyhodnocení

Čj - PS - vše doplněno a opraveno do str. 24

M - PS - do str. 28 na úterý (27/12 - zatím dobrovolné)


Týden od 9. května

Na středu:

Čtenářské deníky - přinést již opravdu všichni!!!!!!!!!!!

Záznamy z našich společných akcí - pár dětí ještě stále neodevzdalo!!!

Čj - PS 2. díl - vše doplněno a opraveno do str. 22

M - PS - str. 25 /3 + 26/7,8


Týden od 2. května

Ve středu 2. května sraz nejpozději v 8:05 v klánovické knihovně nebo v 8 hodin v šatně školy a já děti do knihovny přivedu.

Na středu: 

Čtenářské deníky - ještě všichni neodevzdali!!!

Záznamy z našich společných akcí - pár dětí ještě neodevzdalo dojmy z filmu "Planeta Česko" a z představení "Podoby tance", dokonce jeden spisovatel mi dluží zápis z divadla "Jak jsem se ztratil" a z výstavy "Leonardium"!

Čj - PS 2. díl - vše doplněno a opraveno do str. 21 + str. 26 - 27

M - PS - str. 24 (kromě cv. 8) a str. 31 (rýsování obdélníků a čtverců)

Geometrie - vše do str. 18

Na čtvrtek:

Vlastiveda - připravit se na test - pověsti + příchod Slovanů, Sámova říše a Velkomoravská říše

Dobrovolný úkol -

  • pozorovat přírodu - kreslit si rostliny, případně živočichy a zjišťovat jejich názvy
  • zjistit, díky jakým událostem slavíme květnové státní svátky
  • hledat vhodnou básničku pro recitaci celé třídy

Týden od 23. dubna

Přinést 40 Kč za besedu s panem Jeglíkem (úterý)

Ve středu 25. dubna přijít včas ke škole nebo na nádraží - odjezd v 8:09!

Čj - PS vše do str. 20 + zážitky a postřehy z filmu Planeta Česko (nejpozději do úterý 24.4.)

Nevybrala jsem čtenářské deníky - těším se na ně tento týden.

M - PS str. do str. 22

Test z českého jazyka ve čtvrtek (úkoly podobné jako minule, nově najít ve větě podmět a přísudek - zatím bez určování i - y )

Test z matematiky v pátek - nově písemné násobení dvojciferného čísla a rýsování rovnoběžek (jinak podobné úkoly viz týden od 3. dubna + určování hodin)


Týden od 16. dubna

Přinést 80 Kč za vstupné na film Planeta Česko.

Čj - PS vše do str. 17 + zážitky a postřehy z výstavy Leonardium (ti, co ještě neodevzdali)

Dočíst knížku za toto pololetí a zapsat si ji do konce týdne do čtenářského deníku.

M - PS str. 19/1, 3 + 21/10 + 22/3 (zpráva pro nepřítomné)

Vlastivěda - práce s časovou osou - vyznačit na ose uvedené letopočty a připsat k letopočtům století (testík v úterý)


Týden od 9. dubna

Recitování básniček - poslední tři recitátoři!

Na pondělí:

Čj - PS do str. 15/10

M - opravený a podepsaný test z M

Na úterý (nejpozději):

Do sešitu "Prožíváme, přemýšlíme.." zapsat zážitky z Noci s Andersenem

Opravený a podepsaný test z Vlastivědy - pravěk / orientace v časové ose

Čj - PS do str. 15

Ve středu - nezaspat odjezd do Malostranské besedy - Leonardium


Týden od 3. dubna

Recitování básniček - poslední tři recitátoři!

Do sešitu "Prožíváme, přemýšlíme.." zapsat zážitky za divadelního představení "Jak jsem se ztratil" - možno vyzdvihnout hudbu, jaké nástroje hrály, které písničky byly známé, které se líbily, kostýmy, kulisy, čemu se děti smály...., je možné se rozepsat i o tom, pokud se někdo někdy také ztratil, co si prožil.

Čj - PS 2. díl do str. 14

M - PS 2. díl do str. 20 (kromě 19/1,2 a 20/4,5)

Příprava na test z Čj (úterý) - diktát, i - y po obojetných souhláskách, párové souhlásky, u- ú- ů, ě/je, určování slovních druhů, u podstatných jmen všech rodů - určit pád, číslo, rod, vzor, u sloves - určit osobu, číslo, způsob, čas

Příprava na test z M (středa) - sčítání a odčítání, násobilka, písemné odčítání a kontrola sčítáním, písemné dělení a kontrola násobením, rýsování, dělení se zbytkem, slovní úloha, nově orientace v číselné řadě do statisíců -  například:

porovnávání čísel

rozklad čísel: 3 • 1 000 + 4 • 100 + 7 •10 + 9 •1 = 3 479

doplňování chybějícího čísla v řadě 910 000,  920 000,   930 000,  ____________  950 000

Příprava na test PRAVĚK (čtvrtek) - učebnice Vlastivědy (str. 6 - 15)


Týden od 26. března

Recitování básniček - poslední recitátoři!!!

Čj - PS 2. díl do str. 13

M - PS 2. díl do str. 18 (cvičení 7 je dobrovolné)

Ve středu 28. března přijít do třídy bez aktovky s učením! Jedeme do divadla - s sebou jízdenky nebo průkazku, svačinu, pití, čip. Návrat pravděpodobně až ve 13 hodin!!!


Týden od 19. března

Recitování básniček zbývajícími recitátory

Čj - PS 2. díl do str. 11

M - PS 2. díl do str. 17

V pondělí ve skupinách proběhnou pokusy a měření (délka, hmotnost, objem, teplota, čas) - děti mají mít připravená zadání úkolů a činností - pracovaly na tom v tomto týdnu.


Týden od 12. března

Recitování básniček v průběhu celého týdne

Čj - PS 2. díl do str. 9/3

M - PS 2. díl do str. 15 (kromě strany 13)


Týden od 5. března

Recitování básniček v průběhu celého týdne

Čj - PS 2. díl do str. 6

M - PS 2. díl do str. 10 + 11/3 + str. 12 (kromě cvičení 4)

V úterý se včas dopravit před školu nebo na nádraží (viz Sdělení rodičům)


Týden od 26. února

Recitování básničekv průběhu celého týdne

V pondělí - odevzdat dokončený a opravený sešit Čj 1.díl!!!

Čj - PS 2. díl do str. 3

M - PS 2. díl do str. 8 + str. 9/7

Na úterý:

Čj - přinést svou rozečtenou knihu

Připravit se na kontrolní test - diktát, i - y po obojetných souhláskách, párové souhlásky, u- ú- ů, ě/je, určování slovních druhů, u podstatných jmen - určit pád, číslo, rod, vzor, nově u podstatných jmen středního rodu správně podle vzoru doplnit koncovky, u sloves - určit osobu, číslo, způsob, čas

Ve středu - kontrolní test z M - sčítání a odčítání, násobilka, určování hodin, písemné odčítání a kontrola sčítáním, písemné dělení a kontrola násobením, rýsování kolmic, kružnice, čtyřúhelníku, dělení se zbytkem, slovní úloh, nově zlomky (zápis k obrázku, vybarvení části obrázku)

Vlastivěda ve čtvrtek - testy (str. 39 - nerostné suroviny, průmysl a str. 44 - služby, ochrana přírody)

Týden od 19. února

V pondělí - odevzdat dokončený a opravený sešit M 1.díl

Na úterý:

Čj - přinést svou knihu, ve které četli o prázdninách, případně nově rozečtenou

Čj - dokončený PS 4. r. 1.díl (i str. 3!)

Recitování básniček

Zbylí referující - ČR a kraje

M - PS - 2. díl do str. 5

Vlastivěda - testík

Ve čtvrtek - Vlastivěda + přírodověda test


Týden od 5. února

Na prodloužený víkend jsem dětem neuložila žádné písemné úkoly (kromě těch, kteří si mají opravit chyby v Čj - OPAKOVÁNÍ i - y   a v pracovním listu ě/je). Budeme psát opět testíky.

Číst ve své knize je doufám pro mnohé příjemný úkol.

Do úterý 6. února odevzdat zapsané tři knihy do čtenářského deníku

Recitování básniček

Zbylí referující - ČR a kraje

Čj - PS - vše opravené a dokončené do strany 58 + 59/6

M - PS - dokončený (kromě strany 34)


Týden od 29. ledna

Čj - PS - vše opravené a dokončené do strany 57 (na úterý)

M - PS - vše do str. 38 (na úterý)

Vlastivěda - referát na kraj a ČR (ti, co ještě neprezentovali)!!!

Recitace básničky (dvě dívky již nám recitovaly, mnozí se i pochlubili, jakou básničku se učí nazpaměť, ale pár jedinců mi stále dluží ukázat, jakou básničku si vybrali).

Písemně zpracovat za toto pololetí 3 přečtené knihy do svého čtenářského deníku - odevzdat do konce tohoto měšíce.

Týden od 22. ledna

Čj - PS - vše opravené a dokončené do strany 54 (na úterý)

M - PS - vše do str. 37 - obě tabulky (dobrovolný je poslední úkol)

Vlastivěda - referát na kraj a ČR (ti, co ještě neprezentovali)!!!

Hledat básničku na třídní recitační přehlídku, než se ji začnou učit nazpaměť, přinesou mi ji ukázat. Zatím mi byla přinesena pouze jedna básnička. Všichni mi přinesou svou básničku nejpozději do konce příštího týdne.

Písemně zpracovat 3 přečtené knihy do svého čtenářského deníku za toto pololetí, nejlépe do konce tohoto týdne. (Doposud odevzdalo pouze šest dětí a ne všichni měli vše v pořádku).


Týden od 15. ledna

Čj - PS - vše opravené a dokončené do strany 52

M - PS - do str. 35 + část 36/1 (kromě - 32/12 a str. 34)

Vlastivěda - referát na kraj a ČR (ti, co ještě neprezentovali)

Hledat básničku na třídní recitační přehlídku, než se ji začnou učit nazpaměť, přinesou mi ji ukázat. 

Písemně zpracovat přečtené knihy do svého čtenářského deníku.

Dobrovolné úkoly na téma Horniny a nerosty + vývoj Země:

- zapůjčit knihy na toto téma na práci v centrech

- zapůjčit výrobky z hornin a nerostů

- vyhledat písničky, básničky, přísloví, kde je zmíňka o horninách nebo nerostech

Dobrovolné úkoly na téma - Pražský hrad a Korunovační klenoty


Týden od 8. ledna

Čj - PS - vše do strany 50 (do úterý)

M - PS - vše do str. 33 (kromě - 30/4, 32/12)

Dobrovolné úkoly na téma Horniny a nerosty + vývoj Země:

- zapůjčit knihy na toto téma na práci v centrech

- zapůjčit výrobky z hornin a nerostů

- vyhledat písničky, básničky, přísloví, kde je zmíňka o horninách nebo nerostech


Týden od 3. ledna

Na prázdniny děti nedostaly žádný povinný úkol, pouze ti, kteří nevyužili čas ve škole k napsání a nakreslení zážitků z divadelního představení "Vánoční koleda" a z bubnování a koncertu Zdeňka Rollera, si to udělají doma. Dojmy z vánoční besídky jsou již dobrovolné.

Doporučuji najít si čas i na svou knihu, neboť v lednu děti mají předložit svůj čtenářský deník s přečtenými knížkami.

Dobrá zpráva pro marody, příliš jsme v sešitech nepokročili:

Čj - PS - do 48

M - PS - 31/8,9 a 32/10


Týden od 18. prosince

Čj - PS - do 47 (do úterý)

M - PS - 31/9 (do úterý)

Geometrie - str. 11/7

Přírodověda - předložit své poznámky v sešitě na téma "Voda"

Týden od 11. prosince

Čj - PS - do 45 (do úterý)

M - PS - vše do str. 27 + str. 29 (do úterý)

Geometrie - do str. 10

Test z M (ve středu) - nově písemné dělení jednociferným číslem a rýsování kolmic

Test z Čj (ve čtvrtek) - určování slovních druhů (podstatná a přídavná jména, slovesa, předložky), psaní i - y, určování sloves a podstatných jmen, psaní vlastních jmen, u - ú -ů, ě/je, párové souhlásky

Vlastivěda + Přírodověda - předložit své poznámky v sešitech na téma "Voda"


Týden od 4. prosince

Čj - PS - do  42 (zatím bez cv. 12)

Mnohé děti v psaní i - y po V ještě hodně chybují - především v rozpoznání předpon vy- vý. V sekci "Ke stažení"  si mohou procvičovat (k dispozici je i správné řešení). V průběhu týdne čeká děti diktát a testík.

M - PS - 26 (bez cv. 7)

Geometrie - do str. 8

Celohodinové testy s ČJ a M budou až v následujícícm týdnu.

Vlastivěda - str. 21 - 25, Přírodověda - str. 18 - 19 + 82 - 91 - test ve čtvrtek - kontinenty, oceány, průběh vodního toku, řeky, přítoky, povodí, úmoří, skupenství vody, rostliny a živočichové u vody a ve vodě (rozdělování do tříd)Týden od 27. listopadu

Čj - PS - do str. 39

M - PS - do 24

Testy z Čj a M - budou až v prosinci


Týden od 20. listopadu

Zpráva pro nepřítomné:

Čj - PS - do str. 34

M - do modrého sešitu do čtvercové sítě vyřešit příklady z učebnice na str. 36/1 + PS - str. 24/1 - první řádek

Test z přírodovědy - živočichové


Týden od 13. listopadu

Zpráva pro nepřítomné:

Čj - PS - od str. 24 do 32 + 33/3 (31/9 zatím dobrovolné)

M - PS - str. 21, 22/1,7 + 23/9, 23/10 - pouze příklady

Přírodověda - test živočichové ve čtvrtek


Týden od 6. listopadu

Zpráva pro nepřítomné:

Čj - PS - str. 23, 24/10, 26 - 27 + 30

M - PS - do str. 20 + Geometrie - str. 6 Rýsování kolmic

Vlastivěda a Přírodověda podle týdenního plánu z minulého týdne

Týden od 30. října

ČaSP (pondělí) - s dětmi se domluvím, zda na dokončení jejich "školy snů" jim již bude stačit hodina či dvě. Kdo chce - může si přinést další materiál ke své stavbě

Kontrolní test z M bude v pondělí (podobně jako v minulém měsíci + rýsování přímek, polopřímek, bodů)

Kontrolní test z Čj v úterý (i - y zejména po B, L, M, P, vyhledávání slovních druhů - podstatná a přídavná jména, slovesa, předložky, párové souhlásky, příbuzná slova, předpony, psaní vlastních jmen, slovesa - určování osoby, čísla, způsobu a času, podstatná jména - určení pádu, čísla a rodu).

Ve středu - jdeme do knihovny - průkazku a knížku k vrácení

Ve čtvrtek - testík mapy + zemský povrch

Zpráva pro nepřítomné:

Čj - PS - od str. 4 (druhá tabulka - podmiňovací způsob - pozor na tvary bychom, byste) do str. 22 + 23/5 (na úterý)

M - PS - do str. 17 + Geometrie - str. 5 Rýsování kolmic + učebnice str. 14/31 překreslení do sešitu a změření obvodu a obsahu

Vlastivěda a Přírodověda podle týdenního plánu z minulého týdne


Týden od 23. října

ČaSP - opět budeme tvořit z listů, spousta jich ve třídě zbyla, kdo chce přinést další, může.

Zpráva pro nepřítomné:

Čj - PS - od str. 6 do str. 20 (do úterý + opravit vyznačené chyby)

M - PS - do str. 17

Ve středu o Vv budou děti tvořit svou "školu snů" - mohou si přinést nějaký zajímavý materiál pro tvorbu


Týden od 16. října

Na pondělí:

ČaSP - přihést pracovní list s vyobrazením hudebních nástrojů

PS z Čj a M jsem si vybrala ke kontrole - pouze nepřítomní si dodělají:

Čj od str. 6 - 11, str. 14, 15/6,7, str. 18, 19/6,7

M - do str. 15 (kromě 14/10)

Na úterý:

Přinést svou rozečtenou knihu!

Čj - opravit si všechny vyznačené chyby

Na středu:

VV - Přinést různé vylisované listy a pokud možno především z jabloní


Týden od 9. října

Na pondělí

ČaJS - připravit se na test  - opakování - příklady živé a neživé přírody, společné vlastnosti živých organismů, za jakých podmínek dochází k fotosyntéze, popis muchomůrky a hřibu, k čemu slouží výtrusy, co je to plodnice, podhoubí...

Čj - PS 4. r. - co má být již hotovo: 6/11, 12, 13 - alespoň do poloviny,  str. 8 - 10 + str. 11 - alespoň 8 řádků, str. 14 a 15/6,7

M - str. 11 - 12 + zatím dobrovolný úkol str. 13/4

M - Geometrie - str. 3/7

Týden od 2. října

Na pondělí

ČaSP - přinést si kaštany, slupky od kaštanů, případně další inspirativní přírodniny k tvoření

ČaJS - Přírodověda - vlepit si do sešitu list papíru HOUBY - Vím - Chci vědět - Dozvěděl jsem se = vypsat alespoň tři nové informace z učebnice Přirodovědy na str. 7

Čj - PS 4. r. vyplněné strany 2, 8 a 9

M - str. 8 (kromě cv. 14  - zatím dobrovolné)  a str. 9 + 10/19

M - Geometrie - str. 1, 2


Týden od 25. září

Čj - PS 3.r. 3. díl - vše do str. 41

Čj - Do sešitu Psaní 4.r. přepsat svou rýmovanou báseň o městě + přinést svou knihu (na úterý)

M - vše do str. 6 (kromě cv. 8), str. 7 (kromě cv. 11 - dobrovolné) a 9

M - 10/19 (na úterý)

Připravit se na kontrolní testy:

M ( pondělí) - násobilka, dělení se zbytkem, písemné odčítání se zkouškou, sčítání a odčítání, slovní úloha, určování hodin, rýsování úseček dané délky

Čj (úterý) - vyjmenovat všechny slovní druhy a pádové otázky, psaní vlastních jmen, určování podstatných a přídavných jmen, sloves, předložek, tvoření slov pomocí předpon, příbuzná slova, párové souhlásky, co určujeme u slovesTýden od 18. září

Zprávy pro marody:

Čj - PS 3.r. 3. díl - vše do str. 37 (kromě 33/11)

Čj - Do sešitu Psaní 4.r. přepsat svou báseň o prázdninách + přinést svou knihu (na úterý)

M - PS - vše do str. 5 + 6/7, 8, 9

Vlastivěda - Státní symboly - zápis do sešitu ze str. 5 (kdo nestihl ve škole)Týden od 11. září

Zprávy pro marody:

Čj - PS 3.r. 3. díl - str. 31/5 - rozumět významu slov dobýt - dobít + 39, 40/2

M - PS - str. 4, 5/1

Tv - cvičební úbor a obuv do tělocvičny (ÚT)