Sdělení rodičům

Pro školní kalendář na rok 2018/2019

je zvoleno téma čeští badatelé, vynálezci, objevitelé...

Děti z naší třídy se shodly na Emilovi Škodovi. Budeme rádi, když se opět i rodiče zapojí se svými nápady, jak a kde třídní fotografii se Škodou vytvořit. Těšíme se na spolupráci.


Jarní prázdniny

Přeji všem příjemně a hlavně ve zdraví prožité prázdniny. V pondělí 19. února bychom se měli učit již ve zmenšené třídě, kde si budeme fyzicky blíže, i kdybychom nechtěli :-).

Ve středu 21. února proběhne školní kolo recitační soutěže

- mohou dorazit všichni zájemci, kteří mají chuť přenést svou báseň před větším množstvím diváků.

22. února - výprava do lesa - vhodné oblečení a obuv

Obědové balíčky

22. a 27. února děti dostanou místo oběda v jídelně balíček ve škole. Připomínám, že obědy je možno odhlásit dva dny dopředu. Nezapomínejte odhlašovat dětem jídlo i během jejich nepřítomnosti, ať z důvodu nemoci, či dovolené.


V úterý 6. února se nevaří. Děti, které mají na tento den přihlášený oběd, dostanou balíček.

Vážení rodiče,

věřím, že Vám děti vysvědčením udělaly radost. Všichni získali vyznamenání, někteří dokonce samé jedničky! Moc všem přeji, aby se svým nasazením vydrželi až do konce roku. Stále je co zlepšovat, zejména v i - y po obojetných souhláskách v kořeni slov, ě/je, v párových souhláskách (b-p, s-z..). Pár jedinců potřebuje získat větší jistotu i v malé násobilce.

Rozhodla jsem se, že jim budu častěji hodnotit, co již delší dobu procvičujeme, aniž bych je na to upozorňovala. U celohodinových kontrolních prací vždy nadále oznámím termín a okruhy úkolů, které děti budou řešit.

V sekci "Fotogalerie" přibylo pár fotografií díky naší asistentce Veronice Tóthové, děkuji.


Pololetní vysvědčení, zkrácené vyučování, páteční prázdniny

Pan ředitel prodloužil uzavření známek do pondělí 29. ledna. Pokud někdo s průměrem kolem 1, 50 chce získat lepší známku, má tedy ještě šanci (sešity v pořádku, přezkoušení, dobrovolný úkol, recitování básničky...)

Ve středu 31. ledna děti dostanou poslední hodinu pololetní vysvědčení. Většina z nich si svým snažením a kvalitními výkony zařídila přímo výstavní ohodnocení. Gratuluji. Všechny děti si na vysvědčení přinesou pevné desky, neboť nejpozději do pátku 9.2. ho musí neponičené vrátit zpět. Pokud bude nějaké vysvědčení znehodnocené či ztracené, dítě zaplatí 10 Kč.

V den vysvědčení - tedy ve středu - bude zkrácené vyučování do 11:40.

V pátek 2. února mají děti pololetní prázdniny. Přeji jim, ať si je užijí.


Rope skipping, divadlo "Malá etiketa", knižní katalogy, uzavření známek

Vážení rodiče,

je radost spolupracovat s Vašimi dětmi, je radost spolupracovat s Vámi. Děkuji paní Jeřábkové za její čas, energii a dovednosti, které se snažila předat našim dětem při lekci rope skippingu. Děti s nadšením zkoušely přeskakovat švihadlo ve dvojicích, později i v trojicích, a to různými způsoby a i s otáčkami...

Jiní rodiče posíláte po dětech papírové kapesníčky, kuchyňské ubrousky, šťávy...  - mimochodem, již nám zásoby docházejí :-), kdo by chtěl přispět, budeme rádi.

Paní Neffová pro děti zařídila v KC Beseda divadelní představení  "Malá etiketa". Věřím, že si děti uvědomí, co všechno dělají správně a čím ještě zušlechtí své chování, a bude nám spolu ještě lépe. Bohužel, toto představení s nimi nemohu shlédnout (budu na dalším celodenním hudebním setkání v Rudoflinu), ale doufám, že mi děti vše dopodrobna popíší. Tímto i děkuji paní Gabrielové, která se opět ochotně ujme dětí a stráví s nimi celý den. Pracovní aktivitu pro ně připravuje i paní asistentka Veronika Tóthová.

Paní učitelka Kubísková dává vědět všem zájemcům o knihy z katalogů, že poslední termín odevzdání objednávek je v pátek 26. ledna. V temto den budou i uzavřeny známky za první pololetí, proto "naše tradiční" kontrolní testy proběhnou v tomto týdnu, nikoliv tradičně poslední dny v měsíci. V sekci "Ke stažení" přibyly nové materiály k procvičování (něco z toho použiji i v testu).

JK


Korunovační klenoty na Pražském hradě,

centra aktivit na téma "Vývoj Země, horniny a nerosty"

Milí rodiče,

se začátkem nového roku mám pro Vás hned několik skvělých zpráv.

Do třídy k nám na některé hodiny dochází pomáhat nová paní asistentka Veronika Tóthová. Velice si vážím její pomoci, je velkým přínosem pro mě a samozřejmě i pro děti. V úterý s námi jede i jako doprovod na Pražský hrad (viz. sekce Týdenní plán).

Tento týden děti pracovaly na úkolech v centrech, mnohé s velkým nasazením a nadšením. Dokonce se poprvé stalo, že všech šest týmů: Prahory, Starohory, Prvohory, Druhohory, Třetihory i Čtvrtohory se ohodnotilo na plný počet bodů (5):

  • Pracovali jsme v tichosti.
  • Zapojili se všichni v týmu.
  • Dosáhli jsme cíle.
  • Vytvořili jsme příjemnou pracovní atmosféru.
  • Uklidili jsme po sobě.

Děkuji všem, kteří ochotně zapůjčili své poklady - ať knižní, či kamenné.

Přístí týden se těšíme na besedu s panem Zdeňkem Táborským, který je geologem a zároveň autorem knížky "Měli dinosauři blechy?". Škoda jen, že pár marodů chybí, proto se nemohou osobně tohoto odborníka zeptat, co horniny a nerosty vyprávějí o dávné historii Země. Pokud by chtěli něco zjistit, určitě mi dejte vědět, pokusím se otázku předat.

Díky rodině Šimanových, která nám zařídila návštěvu výstavy Symbolická moc českých korunovačních klenotů, uvidíme na vlastní oči tento český národní poklad!!! Jsme velice vděčni, budeme moci prozkoumat vzácné drahokamy a naladit se na nadcházející pololetí, které bude věnované českým dějinám.

JK

PF 2018

Milé děti, vážení rodiče i další přátelé 4.B,

děkuji Vám za všechna přání a dárky. Poděkování patří také všem, kteří jste se o vánoční besídce podělili s ostatními o cukroví a jiné dobroty.

Užijte si nadcházející vánoční svátky a do nového roku přeji všem především pevné zdraví a hodně radosti.

Jitka Krejčí

Škola nám začíná 3. ledna. Protože jde zrovna o první středu v měsíci, sejdeme se v knihovně nebo děti převedu ze školy v 8 hodin.


Vánoční jarmak, Divadlo D 21

Děti, které dorazily ve čtvrtek večer, si jarmark užily. Velkou podporu a pomoc jim poskytly zejména paní Poláčková a Neffová. Děkuji za štědrost všem, kteří si zakoupili výrobky dětí nebo i věnovali cukrovinky (například rodiče Šimona). Na pomoc psímu útulku od nás poputuje přes 4 tisíce korun. Děti z toho mají velkou radost.

Ve středu 20. prosince děti čeká představení Vánoční příběh -  sraz před školou v 7:40 (odjezd autobusu v 7:45) nebo na nádraží v 7:45 (odjezd vlaku v 7:52). Návrat s koncem vyučování ve 12:35. Velice děkuji paní Šimanové za doprovod třídy, ta bude čekat na nádraží.

Poděkování maminkám za výtvarné dílny

Všechny děti byly nadšené z návštěvy maminek v naší třídě. Maminky Adama, Luisy, Katky, Sáry, Natky, Ramona a Ráchelky pomáhaly nejen radami. Největší poděkování patří paní Poláčkové, která celou akci zorganizovala, dokonce i zasponzorovala materiál, se kterým děti tvořily. Děti se již těší, až si výrobky odnesou domů, ale to si musí počkat až do jarmarku - 14. prosince. Srdečně Vás na něj všechny zveme.


Poděkování lektorům NF Harmonie

Děkuji i za děti celému smyčcovému orchestru NF Harmonie, že jsme si s nimi mohli zahrát  melodie z večerníčků "Z mechu a kapradí" a "Pat a Mat". Pro mnohé z nás to byl skvělý zážitek.

Mé ocenění si zasluhují všechny děti, které dorazily na slavnostní rozsvěcování stromu a s chutí zahrály a zazpívaly.


Rozsvěcování vánočního stromu

Již tradičně si zazpíváme a zahrajeme u vánočního stromu. Přijďte se k nám přidat v pátek 1. prosince od 17. hodiny.
Pozor!!! Výjimečně 21. listopadu odpadá

6. vyučovací hodina Tv.

Dětem tedy v úterý 21. 11.  skončí vyučování ve 12:35.


Čtvrtletní konzultace

Těší mě, jak v hojném počtu jste se nahlásili na konzultace. Těším se na další setkání.


1. čtvrtletí - testy, konzultace, objednávky knih, projekt Hudba do škol

Vážení rodiče,

nejprve chci poděkovat i touto cestou paní učitelce Gabrielové, že se ochotně ujala dětí v době mé nepřítomnosti. Účastním se projektu "Hudba do škol" a 2. listopadu se uskutečnílo první setkání pedagogů v Rudolfinu. Hudební dílnu pro nás připravili nejen pedagogové, ale i jeden z členů České filharmonie. Alespoň střípek nápadů jsem se hned dnes snažila zprostředkovat dětem. Všechny děti si rády vyzkoušely, jaké to asi je "foukat" do strojku hoboje.

Děti dělají radost nejen svou hrou na flétnu, ale i svými výsledky v testech. Třídní průměr je z Čj 1,37 a z M 1,36! Velká gratulace. Rádi spolupracují, umějí vyjádřit své názory, pocity. Rezervy mají některé děti v plynulosti svého čtení, některé v dodržování pravidel.

Zašlu vám termíny konzultací a je na vás, zda tuto možnost s dítětem využijete. Děti se nad sebou zamyslí v sebohodnotícím dotazníku. Oceňování nikdy není dost a zároveň se dá vždy něco doporučit :-).

Paní učitelka Kubísková, která má na starosti knihy, žáda případné zájemce, aby objednávky odevzali nejlépe do středy 8. listopadu. 

Přeji všem krásný víkend i s knihou.

JK


Halloween

V pondělí děti mohou přihlásit svou vydlabanou dýni do celoškolní soutěže.

Děti ze školního parlamentu vyhlásily na úterý 31. října soutěž o nejnápaditější kostým, takže kdo chce přijít v kostýmu, může.

 

Referáty v tomto pololetí

V předmětu Člověk a jeho svět se zabýváme přírodovědnými a vlastivědnými tématy. S dětmi jsem se dohodla, že referáty z přírodovědy jsou zcela dobrovolné, to znamená, že kdo by chtěl prezetovat před třídou téma, které ho zajímá a pokud možno se i dotýká obsahu učebnice Přírodověda, dá mi dopředu vědět a získá prostor.

Děti vytvořily dvojice a po vylosování si vybraly kraj, který ostatním představí. Formu i způsob prezentace si domluví společně. Hlavním zdrojem je učebnice. Co musí zaznít:

1. Popsat a ukázat, kde se na mapě rozprostírá daný kraj.

2. Seznámit s krajským městem, případně dalšími významnými městy.

3. Jaká řeka  protéká daným územím nebo jaké pohoří se v daném kraji nachází...

4. Čím se daný kraj vyznačuje (například co se těží, vyrábí nebo pěstuje, jiné zajímavosti...).

5. Poskytnout zdroj svých informací.

6. Na závěr položit alespoň dvě otázky (prověřit, jak děti poslouchaly).

7. Nadiktovat nejméně dvě nejdůležitější informace nebo mít pro děti připravený zápis k vlepení do sešitu.

Dalším referátem, tentokrát již zpracovaný každým zvlášť, bude prezentace ČR. Inspirací pro nás byl projekt Edison, kdy studentky ze zahraničí představovaly svou zemi. Tady již nesvazuji, co všechno musí zaznít, necháme se překvapit. Jediný omezující je čas - 5 až 10 minut.       

Původně avizovaný referát na oblíbené město či místo může být součástí předešlé prezentace nebo je možno ji provést jako dobrovolný úkol.


Materiály v sekci Ke stažení

V českém jazyce pracujeme s materiály Jitky Rubínové. Součástí jejího CD jsou i cvičení, která si v jednotlivých souborech můžete stahovat. Ve třídě je pár dětí, které již téměř nechybují v psaní i - y po obojetných souhlákách v kořeni slov, těm gratuluji! Většina dětí však potřebuje procvičování a k tomu jim právě mohou posloužit tyto materiály. Výhodné je, že jsou opatřeny i klíčem - správným řešením, tedy děti si kontrolu mohou provést samy.Doplňování učiva po nepřítomnosti

Po dětech již požaduji, aby se po své nepřítomnosti samy zajímaly, co jsme probrali. Je jejich povinností si dopsat probrané učivo do sešitů. Mohou čerpat z našich webových stránek, z učebnic, se sešitů půjčených od spolužáků...

Je teprve začátek školního roku, přesto někteří již nevědí, kde sešity mají, případně je často zapomínají doma. Nebudou-li mít 5x jakýkoliv sešit, budu rodiče informovat přes EŽK. Místo ztraceného sešitu si děti musí pořídit nový a vše do něj zpětně dopsat.


Kontrolní testy, geometrie, tvoření z kaštanů

Vážení rodiče,

chci velice ocenit, jak se děti připravily na zářijové testy z českého jazyka a matematiky. Jednotlivé úkoly boduji obdobně jako minulý rok, přesto jsem mohla hodnotit pouze jedničkami a dvojkami (z Čj šest 2 a z M také šest 2). Velká gratulace všem! V Čj děti nejvíce chybovaly v i - y po B, budeme tedy na tom nadále pracovat. V M se mnozí dopouštěli nepřesností při rýsování.

Pravděpodobně v druhém říjnovém týdnu děti čeká shrnující test z Vlastivědy (ČR - její poloha, státní symboly, státní svátky, řízení státu, velká města...) a z Přírodovědy (příroda živá a neživá, houby a rostliny). Při výpravách za houbami můžete procvičovat jejich stavbu těla :-).

Děkuji paní Hůlkové, která mi pomáhá vyhledávat zajímavé náměty pro tvoření dětí a také mi zhotovila šablonu, podle které budeme v budoucnu vyrábět klobouky. Nyní využijeme bohatství, které nám poskytuje příroda. Na pondělí si mají děti přinést kaštany a jejich slupky.

Na geometrii budou děti v nejbližší době potřebovat funkční kružítko a pravítko s ryskou.

Přeji všem příjemně prožité dny volna (věřím, že si děti najdou čas i na svou knížku).

JK

Rozvrh a hudební kroužek v pátek

Milí rodiče,

"odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil". Děti jsem informovala, že vzhledem k tomu, že většině dětí, které chtějí chodit na náš hudební kroužek, vyhovuje nejlépe pátek hned po vyučování - tedy 5. hodinu, přesouvám školní Hudební výchovu na pondělí. Ale z důvodu čerstvé a lákavé  nabídky, že by k nám mohla pravidelně v pondělí docházet asistentka na 5. vyučovací hodinu, vracím se zpět  k původnímu rozvrhu! To znamená - předmět Člověk a svět práce bude v pondělí a Hudební výchova pro všechny v pátek. Následovat bude dobrovolný hudební kroužek.

Vážím si toho, když některá asistentka, která momentálně není zcela využita ve třídě, kam je přidělena, zavítá k nám, například paní Renata Prošková. Pro mnohé děti je přísnosný čas s paní psycholožkou Radkou Lenskou, která také se třídou pracuje. Mé díky patří i studentce Karolíně Menclové, která ve svém volnu dochází do naší třídy. V pátek nám hodně pomohla nejen při "boji" s jehlou při přišívání knoflíků. Dětem se jejich pavučinky s muškami velice vydařily.

Děkujeme všem, kteří škole přispěli sběrem papíru, celkem jsme za třídu odevzdali 372kg.

Příští zkrácený týden děti čekají kontrolní testy. Stále opakujeme, nic nového je ještě nečeká, proto pro zájemce, kteří si chtějí doma zkusit test, jsem do složky "Ke stažení" přesunula poslední testy z minulého roku. Delší dobu byl vyvěšen list na procvičování i - y po b a těm, kteří hodně chybují, doporučuji, aby tuto nabídku opravdu využili. Děti tento list dostaly domů k podepsání.

Dobrá zpráva na konec: první diktát (opět jsem čerpala z vět zveřejněných na našem webu) se téměř všem vydařil.

Přeji vám krásný první podzimní víkend.

JK

Objednání knížek z katalogů, sběr papíru

Vzkaz od paní učitelky Kubískové - do 22. září je možno odevzdat objednávky knížek z nabídnutých katalogů.

Od středy 20.9. do pátku 22.9. bude na parkovišti u sport. haly kontejner na sběr papíru.


ISIC

Vážení rodiče,

kdo chce využít nabídku pořídit dětem průkazku ISIC, pošlete mi po dětech vyplněnou přihlášku a 250 Kč do 15. září.


Prázdniny rychle utekly a před námi je další školní rok. Přeji dětem, ať je pro ně přínosný a příjemně prožitý. To přeji i nám dospělým.

Důležité informace o zahajovacím týdnu vyvěsil pan ředitel na webových stránkách školy. Následující se týká naší třídy.

V pondělí 4. září se s dětmi sejdu před hlavní budovou školy (má bohužel pršet, vybavte děti deštníky) a po slavnostním zahájení půjdeme do třídy, kde setrváme do 10:45 (vzhledem k počasí budou děti potřebovat přezůvky!).

V úterý proběhne výuka do 11:40, děti již využijí vybavený penál a dostanou učebnice, sešity.

Od středy do pátku vyučování končí v 12:35.

Ve čtvrtek 7. 9. vás srdečně zvu od 17 hodin na zahajovací třídní schůzku.

Veletrh kroužků se koná ve středu 6. 9. od 15:00 do 18:30, tentokrát na parkovišti u sportovní haly.