Týdenní plány


Poslední týden v tomto školním roce

Cíle:

1. doladit naše představení pro rodiče - těšíme se na všechny zájemce v úterý 26. června od 18 hodin v Besedě

2. dokončit pracovní sešity - z Čj, M, Geometrie, Čteme s porozuměním každý den

3. vrátit "Omluvný list" v pondělí!!! a učebnice (Matematika, Přírodověda, Vlastivěda, Angličtina) nejpozději do středy 27. června - pokud někdo zapůjčenou učebnici poničil, musí se finančně podílet na zakoupení učebnice nové

4. Vrátit knížky do knihovny a případně si vypůjčit zábavné čtivo na prázdniny

5. Vyfotit se u automobilu Škoda na školní kalendář 2018/2019 "Vynálezci a objevitelé" (ve středu ve 12 hodin)

6. připravit třídu na stěhování - domů si odnést portfolio a všechny věci z přihrádky

7. Ukončit školní rok rozdáním vysvědčení


Týden od 18. června

Pondělí - vracení klíčů od šaten

Pátek - koncert v Rudolfinu (viz Sdělení rodičům)

Čj - PS do str. 35

Opakování - PS - slovní druhy - zájmena, číslovky, příslovce str. 34 - 35

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Fantazie a realita"

M - PS 2. díl - do str. 43

Geometrie - PS - str. 25 - osová souměrnost

Přírodověda - Živočichové na louce + příroda v létě - do str. 73

Vlastivěda - monology, dialogy historických postav - příprava vystoupení pro rodiče

Týden od 11. června

V úterý 12. června dopravní hřiště v Čelákovicích

Ve čtvrtek 14. června - divadlo Minor


Čj - PS str. 33

Opakování - PS - slovní druhy - zájmena  str. 34

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Postavy a prostředí"

M - PS 2. díl - do str. 39

Geometrie - PS - str. 21 - obsahy čtverců a obdélníků

Přírodověda - Rostliny na louce - do str. 69


Škola v přírodě od 2. června do 9. června

Týden od 28. května

Čj - PS do str. 33 - Opakování

Návštěva knihovny 30. května! Děkuji paní Veronice Tóthové za doprovod. Některé děti mi tvrdí, že již všechny dětské knížky z domova přečetly, nechť si na školu v přírodě vyberou čtení z knihovny.

Čj - Kontrolní test  - v úterý 29. května

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Porovnávání, vysuzování"

M - PS 2. díl - do str. 39

M - Kontrolní test - v pondělí 28. května

Přírodověda - Živočichové volně žijící v parku - do str. 65

Vlastivěda - Jak žili lidé ve středověku, V době husitských válek - do str. 37


Týden od 21. května

Čj - PS do str. 30 - Věta jednoduchá a souvětí, Přímá a nepřímá řeč + dopňování i  - y

PS - Opakování ze 3. ročníku - slovní druhy (osmisměrky) - str. 33, 34

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Porovnávání, vysuzování"

M - PS 2. díl - do str. 36

Přírodověda - Živočichové volně žijící v okolí lidských sídel

Vlastivěda - Český stát za vlády Lucemburků, gotický sloh


Týden od 14. května

Čj - PS do str. 28 - Věta jednoduchá a souvětí, Přímá a nepřímá řeč + str. 32 - shoda podmětu s přísudkem

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Příčina a následek"

M - PS 2. díl - do str. 33 - rovnice, rýsování

Přírodověda - Divočina u nás i ve světě

Vlastivěda - Český stát za Přemyslovských králů, křesťanství


Týden od 9. května

Čj - PS do str. 24 - shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Posloupnost"

M - PS 2. díl - do str. 28

Geometrie - obsah, obvod čtverce str. 19

Vlastivěda - Románský stavební sloh


Týden od 2. května

2. května - knihovna

2. května - fotografování třídy

Čj - PS do str. 22 - shoda přísudku s podmětem

Čj - Procvičování slovních druhů (přinést do školy sešit ze 3. ročníku OPAKOVÁNÍ )

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Hlavní myšlenka a detaily"

M - PS 2. díl - do str. 26

Geometrie - obsah, obvod čtverce str. 19

Vlastivěda - (testík 3. května) - od str. 16 do str. 21 + znalost pověstí o praotci Čechovi, Krokovi a jeho dcerách,  o Bivojovi, o Horymírovi, o Svatoplukovi a třech prutech

Týden od 23. dubna

25. dubna jedeme do Městské knihovny na představení Podoby tance - viz Sdělení rodičům

Čj - PS do str. 21 - shoda přísudku s podmětem + str. 26 (slovesa) + 27 (podstatná jména)

Čj - Procvičování slovních druhů (přinést do školy sešit ze 3. ročníku OPAKOVÁNÍ - kdo ještě neodevzdal)

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Vizuální informace"

KONTROLNÍ TEST Z ČJ VE ČTVRTEK A Z MATEMATIKY V PÁTEK.

M - PS 2. díl - do str. 25

Geometrie - rýsování rovnoběžek do str. 18

Vlastivěda - Velká Morava, nové náboženství - křesťanství, Cyril a Metoděj (testík až 3. května)

Přírodověda - Příroda v Česku i ve světě s panem Jeglíkem

Týden od 16. dubna

Čj - (PS do str. 21 - nevyjádřený podmět, několikanásobný podmět, sloveso v přítomném čase, shoda přísudku s podmětem)

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Předvídání"

M - PS 2. díl - do str. 23 + str. 35 - písemné násobení dvojciferným číslem

Geometrie - rýsování rovnoběžek

Vlastivěda - práce s časovou osou (v úterý testík), Středověk - Slované se stěhují, První sjednocení Slovanů str. 16 - 17

Přírodověda - Příroda v Česku

Týden od 9. dubna

Téma týdne - nadále Leonardo da Vinci - ve středu 11. dubna jedeme do Leonardia v Malostranské besedě. Sraz u školy v 7:55 (odjezd autobusu v 8:01) nebo na nádraží v 8:05 (vlak odjíždí v 8:09). S sebou svačinu, pití, průkazku nebo dvě dětské přestupní jízdenky, čip na oběd, bloček na poznámky a tužku. Předpokládaný návrat do 12:35.

Recitování básniček - stále ti tři zbylí recitátoři (tento týden již dostanou prostor)

Čj - koncovky podstatných jmen všech rodů (PS do str. 17 - podmět a přísudek)

Pravidla diskuze

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Záměr autora"

M - PS 2. díl - do str. 23 - kombinatorika a statistika + velká čísla

Vlastivěda - práce s časovou osou

Přírodověda - Rostliny a živočichové na jaře


Týden od 3. dubna

Recitování básniček - zbylí tři recitátoři

Čj - koncovky podstatných jmen všech rodů (PS do str. 15 + str. 17 podmět a přísudek)

- kontrolní test v úterý (podobné úkoly jako minulý měsíc)

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Předvídání"

M - PS 2. díl - do str. 21 + kontrolní test ve středu

- Geometrie - rýsování rovnoběžek

Vlastivěda - Pravěk - opakování a test ve čtvrtek

Čtvrtek - Noc s Andersenem s Leonardem da Vinci

Páteční učení bez učebnic


Týden od 26. března do 28. března

28. března - Divadlo v Dlouhé - Jak jsem se ztratil

Recitování básniček - poslední recitátoři

Čj - koncovky podstatných jmen všech rodů (PS do str. 14), opakování - příprava na test

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Záměr autora"

M - PS 2. díl - do str. 20 + příprava na test

- Geometrie - rýsování rovnoběžek

Přírodověda - Rostliny na jaře str. 47 - 48 + příprava na test - Pokusy a měření (str. 44 - 46)

Vlastivěda - Pravěk - příprava na test (str. 6 - 15)


Týden od 19. března

Recitování básniček - zbývající recitátoři

Čj - koncovky podstatných jmen všech rodů (PS do str. 13) + str. 28 přímá a nepřímá řeč

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Fantazie a realita"

M - PS 2. díl - do str. 20

- Geometrie - rýsování rovnoběžek

Přírodověda - Pokusy a měření str. 44 - 46 (délka, hmotnost, objem, čas, teplota - praktické úkoly ve skupinách připravené dětmi - v pondělí!!!)

Vlastivěda - Pravěk - od strany 6


Týden od 12. března

Recitování básniček - další recitátoři

Čj - stavba věty (PS 17), koncovky podstatných jmen všech rodů (PS do str. 11) + str. 28 přímá a nepřímá řeč

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Postavy a prostředí"

M - PS 2. díl - do str. 17

- Geometrie - rýsování kružnic, čtyřúhelníků

Přírodověda - Zvířata chovaná pro radost (domácí mazlíčci) str. 56

Vlastivěda - Jak se měří čas - kalendáře, letopočty... str. 4 - 5 + pořad "Stroj času" - vynálezy a objevy


Týden od 5. března

Návštěva psího útulku v Modřanech

Recitování básničky - další recitátoři

Návštěva knihovny - 7. března ráno

Čj - stavba věty (PS 17), koncovky podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského (PS do str. 9)

dále procvičování i - y po obojetných souhláskách v kořeni slov, psaní slov s předponou pod-, s/z

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Vysuzování"

M - PS 2. díl - do str. 15

- Geometrie - rýsování rovnoběžek str. 14

Přírodověda - Příroda v zimě - živočichové str. 41 - 43

Vlastivěda - dějepisný program VikingovéTýden od 26. února

Recitování básničky - kdo ještě nerecitoval!!

Čj - stavba věty (PS 17), koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského,

dále procvičování v i - y po obojetných souhláskách v kořeni slov, psaní slov s předponou pod-, s/z

Kontrolní test v úterý

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Příčina a následek", "Fakt a názor"

M - PS 2. díl - do str. 12

- Geometrie - rýsování rovnoběžek str. 14

Kontrolní test ve středu

Přírodověda - Příroda v zimě - str. 41 - 43

Vlastivěda - předložení zápisků v sešitě

Testy ve čtvrtek (Vlastivěda - str. 39 - nerostné suroviny, průmysl a str. 44 - služby, ochrana přírody) 

OCEŇUJI, JAK KVALITNĚ SE DĚTI PŘIPRAVILY NA TEST V UPLYNULÉM MĚSÍCI NA TÉMA ZEMĚDĚLSTVÍ, PŮDA!!!

Týden od 19. února

Raději i na tomto místě zopakuji informace týkající se tohoto týdne:

21. 2. školní kolo recitační soutěže

22.2. pokud nebude pršet, půjdeme sportovat do lesa, protože tento den není k dispozici tělocvična - vhodné oblečení a obuv

22.2. balíček místo oběda v jídelně

Recitace básniček - kdo ještě nerecitoval!!

Čj - koncovky podstatných jmen rodu středního, dále procvičování v i - y po obojetných souhláskách v kořeni slov, psaní ě/je, u- ů - ú , s/z

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Hlavní myšlenka a detaily", "Posloupnost"

M - PS 2. díl - do str. 9 (zlomky, jednotky délky, zaokrouhlování)

Přírodověda - Ekosystém - str. 23. les v zimě

Vlastivěda - předložení zápisků v sešitě vypsaných z učebnice na str. 29 - 31

+ poslední referáty na ČR a kraj (nepřítomní žáci)

Testík v úterý (Vlastivěda - str. 32)

Test ve čtvrtek na téma - podmínky života (voda, vzduch, nerosty a horniny, půda, světlo a teplo ze slunce), půda - z čeho vznikla, co se podílelo na jejím vzniku, co znamená zvětrávání, co je humus, ornice (Přírodověda str. 22) + co je zemědělství, využití půdy, zemědělství v nížinách a vysočinách a lestnictví (Vlastivěda str. 29 - 32) - práce v centrech

Týden od 5. února

Čtenářské deníky

Prodloužila jsem termín odevzdání čtenářských deníků alespoň se třemi knížkami do příštího týdne. V úterý 6. února proběhne jejich "přehlídka".

Recitace básniček.

Návštěva knihovny - ve středu 7. února

Čj - Podstatná jména - vzory mužského rodu - životnost a neživotnost, určování slov ke vzorům středního a ženského rodu, i - y po obojetných souhláskách, ě/je

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost - fakt a názor, příčina - následek

M - PS 2. díl - str. 4 - 5, Geometrie - str. 17 - 18

Referáty

Většina děti již zdárně prezentovala Českou republiku i kraje. Na vystoupení zbylých pár se těšíme v příštím týdnu.

Práce v centrech na téma "Půda" - zemědělství, lesnictví

Vlastivěda - Zemědělství - str. 29 - 31

Přírodověda - Půda, Světlo a teplo ze slunce + další podmínky života (str. 22)


Týden od 29. ledna

Čj - Podstatná jména - vzory mužského rodu - životnost a neživostnot, určování slov ke vzorům středního a ženského rodu, i - y po obojetných souhláskách, ě/je

Vlastivěda - poslední referáty o ČR a o krajích

M - dokončení PS 1. díl, Geometrie - do strany 13

Vlastivěda + Přírodověda - půda - zemědělství, lesnictví


Týden od 22. ledna

Čj - Podstatná jména - vzory mužského rodu, určování slov ke vzorům středního a ženského rodu, i - y po obojetných souhláskách, párové souhlásky

Čteme s porozuměním každý den - čtenářská dovednost "Vizuální informace"

Pololetní test - v úterý 23. ledna (diktát, i - y po obojetných souhláskách, párové souhlásky, u- ú- ů, ě/je, určování slovních druhů, u podstatných jmen - určit pád, číslo, rod, vzor, u sloves - určit osobu, číslo, způsob, čas)

M - PS do 39 - rýsování

Pololetní test - ve středu 24. ledna (sčítání a odčítání, násobilka, určování hodin, písemné odčítání a kontrola sčítáním, písemné dělení a kontrola násobením, rýsování kolmic, kružnice, čtyřúhelníku, dělení se zbytkem, slovní úloha)

Vlastivěda - další referáty o ČR a o krajích - poslední týden!!!

Spoledný test z přírodovědy a vlastivědy - ve čtvrtek 25. ledna (doplnit podle mapy názvy pohoří v ČR, jak se jmenuje nejvyšší hora ČR a kde leží, jak dělíme horniny podle způsobu vzniku, jaký je rozdíl mezi horninou a nerostem, alespoň k jedné hornině nebo nerostu napsat, jak ji lidé využívají, případně, co se z ní vyrábí, kde se těží černé uhlí).


Týden od 15. ledna

V úterý 16. ledna jedeme na Pražský hrad. Sraz před školou již v 7:40 nebo na nádraží v 7:45 (odjezd vlaku v 7:52). S sebou jako vždy průkazku nebo dvě přestupní jízdenky, svačinu, pití, případně drobné pro osobní útratu. Vhodné oblečení a obuv - musíme zvládnout rychlé přesuny. Návrat s koncem vyučování kolem 13:30.

Čj - Podstatná jména - skloňování podle vzorů středního rodu a ženského rodu

M - PS do 37

Vlastivěda - další referáty o ČR a o krajích (do konce pololetí zbývají pouze dva týdny!)

Poslední práce v centrech na téma HORNINY A NEROSTY:

Vlastivěda - učebnice Nerostné suroviny - práce s mapou - str. 33 - 35 + Průmysl - hutnický, strojírenský, chemický, potravinářský, keramický a sklářský str. 36 - 37

Přírodověda - učebnice Nerosty a horniny str. 19 - 21 + vývoj Země - vyhledávání informací z encyklopedií

Geometrie - rýsování rovnoběžek (učebnice str. 89) + sešit Geometrie str. 13, poznávání a modelování geometrických těles (krychle, kvádr, rovnoběžnostěn - krystaly)

Psaní - popis horniny, příběh kamene ...

Ve čtvrtek - beseda s geologem Zdeňkem Táborským


Týden od 8. ledna

Čj - Podstatná jména - skloňování podle vzorů středního rodu, vzory ženského rodu

Čtení s porozuměním - čtenářská dovednost - Záměr autora

M - PS do 36

Vlastivěda - další referáty o ČR a o krajích (do konce pololetí zbývá již pouze pár týdnů!) 

Práce v centrech na téma HORNINY A NEROSTY:

Vlastivěda - učebnice Nerostné suroviny - práce s mapou -  str. 33 - 35 + Průmysl - hutnický, strojírenský, chemický, potravinářský, keramický a sklářský str. 36 - 37

Přírodověda - učebnice Nerosty a horniny str. 19 - 21 + vývoj Země - vyhledávání informací z encyklopedií

Geometrie - rýsování rovnoběžek (učebnice str. 89) + sešit Geometrie str. 13, poznávání a modelování geometrických těles (krychle, kvádr, rovnoběžnostěn - krystaly)

Psaní - popis horniny, ...


Týden od 3. ledna

- začínáme ve středu 3. ledna knížkami v knihovně

Čj - Podstatná jména - skloňování podle vzorů středního rodu, vzory ženského rodu

Čtení s porozuměním - čtenářská dovednost - Předvídání

M - PS do 33

Geometrie - rýsování pravoúhlých trojúhelníků

Vlastivěda - další referáty o ČR a o krajích (do konce pololetí zbývá již pouze pár týdnů!) + Služby a doprava v ČR


Týden od 11. prosince


ČjPodstatná jména - skloňování podle vzorů středního rodu, vzory ženského rodu

Test z Čj (ve čtvrtek)

Čtení s porozuměním - čtenářská dovednost - Fantazie a realita

M - PS do 31 - rovnice

Test z M (ve středu)

Geometrie - rýsování pravoúhlého trojúhelníku

Přírodověda - Podzim v přírodě, les (od strany 24)

Vlastivěda - Počasí a podnebí - str. 26 - 27 + další referáty o ČR a o krajích


Týden od 4. prosince

Děkuji všem maminkám, které dorazí k nám do třídy 4. 12. na dílny na jarmark.

Čj - opakování - všechna vyjmenovaná slova, párové souhlásky

Podstatná jména - rod mužský životný, neživotný, vzory středního rodu

M - PS do 29 - celá čísla, římské číslice, zlomky

Geometrie - str. 7 - rýsování pravoúhlého trojúhelníku

Přírodověda a vlastivěda - test ve čtvrtek (viz DÚ)

 

Týden od 27. listopadu

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z, V + předpony, předložky

Podstatná jména, vzory středního rodu

M - PS  do 26

Geometrie - str. 7 - rýsování pravoúhlého trojúhelníku

Přírodověda - práce v centrech  VODA str. 18 - 19 + vodní živočichové a rostliny str. 82 - 90

Vlastivěda - práce v centrech - VODSTVO str. 21 - 25


Týden od 20. listopadu

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z, V + předpony, předložky

M - PS - do str. 25 + slovní úlohy, zápis části zlomku (učebnice str. 32 - 35)

+ dělení jednomístným číslem (učebnice str. 36) + Geometrie - str. 7 -  rýsování kolmic

Přírodověda  - vyhodnocení testu "Živočichové" + Neživá příroda VODA str. 18 -19

Vlastivěda - VODSTVO str. 21 - 22Týden od 13. listopadu

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z + předpony, předložky do str. 36

M - PS - do str. 24 + slovní úlohy, rýsování kolmic, zápis části zlomku (učebnice str. 32 - 35)

Geometrie - str. 7


Přírodověda  práce v centrech na téma "Živočichové" - ve čtvrtek test na toto téma


Týden od 6. listopadu

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z + předpona - kořen - přípona do str. 33

M - PS - do str. 23 + slovní úlohy, rýsování kolmic, zápis části zlomku (učebnice str. 32 - 35)

Přírodověda - opakování (od str. 8 do 13) + práce v centrech na téma "Živočichové"

Týden od 30. října

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Vysuzování"

Návštěva knihovny (ve středu)

Kontrolní test (úterý)

M - PS - do str. 20 + slovní úlohy, rýsování úseček...

Kontrolní test (pondělí)

Vlastivěda - Zemský povrch do str. 20 - test mapy, zemský povrch

Přírodověda - Květ, opylení, oplození, plody do str. 13

Týden od 23. října do 25. října

26. října a 27. října jsou podzimní prázdniny!

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S

M - PS - do str. 19

Geometrie -  rýsování kolmic (str.5) - děti budou potřebovat trojúhelník s ryskou

Obsah, obvod - učebnice str. 14/31

Vlastivěda - Zemský povrch str. 18

Přírodověda - Byliny, Dřeviny str. 11


Týden od 16. října

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P

- slovesa - určování osoby, čísla, způsobu a času

- podstatná jména - procvičování pádových otázek

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost Porovnávání

M - PS - do str. 17

Dělení trojciferného čísla jednociferným

Geometrie - Různoběžky, kolmice (str.4)

Obsah, obvod

Vlastivěda - Mapy str. 13

Přírodověda - str. 10 (+ 36) - 11 - Rostliny

Týden od 9. října

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M

- slovesa - určování osoby, čísla, způsobu a času

M - PS - do str. 15

Vlastivěda - do str. 12 (opakování - testík ve čtvrtek)

Přírodověda - str. 9  - Rostliny  (opakování - test v pondělí)

Návštěva studentů ze zahraničí - Projekt EDISON (viz. hlavní web školy)Týden od 2. října

Čj - opakování vyjmenovaná slova po B, L

- slovesa - určování osoby, čísla, způsobu a času

Návštěva knihovny 4. října

M - PS - do str. 13 Rovnice, velká násobilka

- Geometrie - rýsování kružnic

Vlastivěda - str. 8 - 10 Kraje ČR

Přírodověda - str. 7 - 9 + 31 - Živá příroda - Houby, Rostliny


Týden od 25. září do 27. září

28. září státní svátek a 29. září ředitelské volno

Čj - vyjmenovaná slova po B

- slovesa - časování, určování osoby

Kontrolní test v úterý - viz domácí úkoly

M - PS - do str. 11

- Geometrie - polopřímka, rýsování trojúhelníků a měření obvodu, obsahu

Kontrolní test v pondělí - viz domácí úkoly

Vlastivěda - str. 6 -7 - Státní svátek - Den české státnosti (28. září) - sv. Václav, Řízení státu

Přírodověda - str.  7 - Živá příroda - HoubyTýden od 18. září

Čj - vyjmenovaná slova po B

- slovesa - tvar určitý, neurčitý (infinitiv), slovesné tvary jednoduché, složené

M - PS - do str. 10  - opakování: dělení se zbytkem, písemné odčítání

- Geometrie - průsečík

Vlastivěda - str. 6 -7  - Státní svátky,  ČR - demokratický stát

Přírodověda - str. 6 - 7 - Živá příroda - společné vlastnosti. Houby


Týden od 11. září

Čj - vyjmenovaná slova po B, dvojice slov dobýt - dobít, nabýt - nabít, ubýt - ubít....

    - slovesa - tvar určitý, neurčitý (infinifiv), slovesné tvary jednoduché, složené

    - Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost  - odlišit v textu fakt a názor

    - návštěva knihovny

M - PS - do str. 7 opakování - malá násobilka, písemné násobení jednociferným činitelem...

    - Geometrie - rýsování přímek, rýsování úseček dané délky

Vlastivěda - str. 4 - 5 - Poloha ČR, státní symboly

Přírodověda - str. 4 - 5 - Přiroda živá a neživá


Týden od 4. září

Společně vytvoříme třídní pravidla, vzájemně si povyprávíme, kde kdo byl a jak prožil dny volna. Vítané jsou deníčky, pohlednice nebo fotografie, kresby či jiné výtvory.

Děti se seznámí s obsahem učiva jednotlivých předmětů.

Začneme procvičovat vyjmenovaná slova po B. Ve středu děti přinesou do školy svou rozečtenou knížku, mohou se i pochlubit knihou, kterou během prázdnin již přečetly. Samozřejmě možno přinést ukázat i více přečtených knih :-).

V matematice nás čeká opakování násobilky, sčítání i odčítání.

Od úterý budeme "oprašovat" flétny.