Úkoly


Týden od 20. listopadu

Zpráva pro nepřítomné:

Čj - PS - do str. 34

M - do modrého sešitu do čtvercové sítě vyřešit příklady z učebnice na str. 36/1 + PS - str. 24/1 - první řádek

Test z přírodovědy - živočichové


Týden od 13. listopadu

Zpráva pro nepřítomné:

Čj - PS - od str. 24 do 32 + 33/3 (31/9 zatím dobrovolné)

M - PS - str. 21, 22/1,7 + 23/9, 23/10 - pouze příklady

Přírodověda - test živočichové ve čtvrtek


Týden od 6. listopadu

Zpráva pro nepřítomné:

Čj - PS - str. 23, 24/10, 26 - 27 + 30

M - PS - do str. 20 + Geometrie - str. 6 Rýsování kolmic

Vlastivěda a Přírodověda podle týdenního plánu z minulého týdne

Týden od 30. října

ČaSP (pondělí) - s dětmi se domluvím, zda na dokončení jejich "školy snů" jim již bude stačit hodina či dvě. Kdo chce - může si přinést další materiál ke své stavbě

Kontrolní test z M bude v pondělí (podobně jako v minulém měsíci + rýsování přímek, polopřímek, bodů)

Kontrolní test z Čj v úterý (i - y zejména po B, L, M, P, vyhledávání slovních druhů - podstatná a přídavná jména, slovesa, předložky, párové souhlásky, příbuzná slova, předpony, psaní vlastních jmen, slovesa - určování osoby, čísla, způsobu a času, podstatná jména - určení pádu, čísla a rodu).

Ve středu - jdeme do knihovny - průkazku a knížku k vrácení

Ve čtvrtek - testík mapy + zemský povrch

Zpráva pro nepřítomné:

Čj - PS - od str. 4 (druhá tabulka - podmiňovací způsob - pozor na tvary bychom, byste) do str. 22 + 23/5 (na úterý)

M - PS - do str. 17 + Geometrie - str. 5 Rýsování kolmic + učebnice str. 14/31 překreslení do sešitu a změření obvodu a obsahu

Vlastivěda a Přírodověda podle týdenního plánu z minulého týdne


Týden od 23. října

ČaSP - opět budeme tvořit z listů, spousta jich ve třídě zbyla, kdo chce přinést další, může.

Zpráva pro nepřítomné:

Čj - PS - od str. 6 do str. 20 (do úterý + opravit vyznačené chyby)

M - PS - do str. 17

Ve středu o Vv budou děti tvořit svou "školu snů" - mohou si přinést nějaký zajímavý materiál pro tvorbu


Týden od 16. října

Na pondělí:

ČaSP - přihést pracovní list s vyobrazením hudebních nástrojů

PS z Čj a M jsem si vybrala ke kontrole - pouze nepřítomní si dodělají:

Čj od str. 6 - 11, str. 14, 15/6,7, str. 18, 19/6,7

M - do str. 15 (kromě 14/10)

Na úterý:

Přinést svou rozečtenou knihu!

Čj - opravit si všechny vyznačené chyby

Na středu:

VV - Přinést různé vylisované listy a pokud možno především z jabloní


Týden od 9. října

Na pondělí

ČaJS - připravit se na test  - opakování - příklady živé a neživé přírody, společné vlastnosti živých organismů, za jakých podmínek dochází k fotosyntéze, popis muchomůrky a hřibu, k čemu slouží výtrusy, co je to plodnice, podhoubí...

Čj - PS 4. r. - co má být již hotovo: 6/11, 12, 13 - alespoň do poloviny,  str. 8 - 10 + str. 11 - alespoň 8 řádků, str. 14 a 15/6,7

M - str. 11 - 12 + zatím dobrovolný úkol str. 13/4

M - Geometrie - str. 3/7

Týden od 2. října

Na pondělí

ČaSP - přinést si kaštany, slupky od kaštanů, případně další inspirativní přírodniny k tvoření

ČaJS - Přírodověda - vlepit si do sešitu list papíru HOUBY - Vím - Chci vědět - Dozvěděl jsem se = vypsat alespoň tři nové informace z učebnice Přirodovědy na str. 7

Čj - PS 4. r. vyplněné strany 2, 8 a 9

M - str. 8 (kromě cv. 14  - zatím dobrovolné)  a str. 9 + 10/19

M - Geometrie - str. 1, 2


Týden od 25. září

Čj - PS 3.r. 3. díl - vše do str. 41

Čj - Do sešitu Psaní 4.r. přepsat svou rýmovanou báseň o městě + přinést svou knihu (na úterý)

M - vše do str. 6 (kromě cv. 8), str. 7 (kromě cv. 11 - dobrovolné) a 9

M - 10/19 (na úterý)

Připravit se na kontrolní testy:

M ( pondělí) - násobilka, dělení se zbytkem, písemné odčítání se zkouškou, sčítání a odčítání, slovní úloha, určování hodin, rýsování úseček dané délky

Čj (úterý) - vyjmenovat všechny slovní druhy a pádové otázky, psaní vlastních jmen, určování podstatných a přídavných jmen, sloves, předložek, tvoření slov pomocí předpon, příbuzná slova, párové souhlásky, co určujeme u slovesTýden od 18. září

Zprávy pro marody:

Čj - PS 3.r. 3. díl - vše do str. 37 (kromě 33/11)

Čj - Do sešitu Psaní 4.r. přepsat svou báseň o prázdninách + přinést svou knihu (na úterý)

M - PS - vše do str. 5 + 6/7, 8, 9

Vlastivěda - Státní symboly - zápis do sešitu ze str. 5 (kdo nestihl ve škole)Týden od 11. září

Zprávy pro marody:

Čj - PS 3.r. 3. díl - str. 31/5 - rozumět významu slov dobýt - dobít + 39, 40/2

M - PS - str. 4, 5/1

Tv - cvičební úbor a obuv do tělocvičny (ÚT)