Týdenní plány

Týden od 20. listopadu

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z, V + předpony, předložky

M - PS - do str. 25 + slovní úlohy, zápis části zlomku (učebnice str. 32 - 35)

+ dělení jednomístným číslem (učebnice str. 36) + Geometrie - str. 7 -  rýsování kolmic

Přírodověda  - vyhodnocení testu "Živočichové" + Neživá příroda VODA str. 18 -19

Vlastivěda - VODSTVO str. 21 - 22Týden od 13. listopadu

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z + předpony, předložky do str. 36

M - PS - do str. 24 + slovní úlohy, rýsování kolmic, zápis části zlomku (učebnice str. 32 - 35)

Geometrie - str. 7


Přírodověda  práce v centrech na téma "Živočichové" - ve čtvrtek test na toto téma


Týden od 6. listopadu

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z + předpona - kořen - přípona do str. 33

M - PS - do str. 23 + slovní úlohy, rýsování kolmic, zápis části zlomku (učebnice str. 32 - 35)

Přírodověda - opakování (od str. 8 do 13) + práce v centrech na téma "Živočichové"

Týden od 30. října

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost "Vysuzování"

Návštěva knihovny (ve středu)

Kontrolní test (úterý)

M - PS - do str. 20 + slovní úlohy, rýsování úseček...

Kontrolní test (pondělí)

Vlastivěda - Zemský povrch do str. 20 - test mapy, zemský povrch

Přírodověda - Květ, opylení, oplození, plody do str. 13

Týden od 23. října do 25. října

26. října a 27. října jsou podzimní prázdniny!

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S

M - PS - do str. 19

Geometrie -  rýsování kolmic (str.5) - děti budou potřebovat trojúhelník s ryskou

Obsah, obvod - učebnice str. 14/31

Vlastivěda - Zemský povrch str. 18

Přírodověda - Byliny, Dřeviny str. 11


Týden od 16. října

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M, P

- slovesa - určování osoby, čísla, způsobu a času

- podstatná jména - procvičování pádových otázek

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost Porovnávání

M - PS - do str. 17

Dělení trojciferného čísla jednociferným

Geometrie - Různoběžky, kolmice (str.4)

Obsah, obvod

Vlastivěda - Mapy str. 13

Přírodověda - str. 10 (+ 36) - 11 - Rostliny

Týden od 9. října

Čj - opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M

- slovesa - určování osoby, čísla, způsobu a času

M - PS - do str. 15

Vlastivěda - do str. 12 (opakování - testík ve čtvrtek)

Přírodověda - str. 9  - Rostliny  (opakování - test v pondělí)

Návštěva studentů ze zahraničí - Projekt EDISON (viz. hlavní web školy)Týden od 2. října

Čj - opakování vyjmenovaná slova po B, L

- slovesa - určování osoby, čísla, způsobu a času

Návštěva knihovny 4. října

M - PS - do str. 13 Rovnice, velká násobilka

- Geometrie - rýsování kružnic

Vlastivěda - str. 8 - 10 Kraje ČR

Přírodověda - str. 7 - 9 + 31 - Živá příroda - Houby, Rostliny


Týden od 25. září do 27. září

28. září státní svátek a 29. září ředitelské volno

Čj - vyjmenovaná slova po B

- slovesa - časování, určování osoby

Kontrolní test v úterý - viz domácí úkoly

M - PS - do str. 11

- Geometrie - polopřímka, rýsování trojúhelníků a měření obvodu, obsahu

Kontrolní test v pondělí - viz domácí úkoly

Vlastivěda - str. 6 -7 - Státní svátek - Den české státnosti (28. září) - sv. Václav, Řízení státu

Přírodověda - str.  7 - Živá příroda - HoubyTýden od 18. září

Čj - vyjmenovaná slova po B

- slovesa - tvar určitý, neurčitý (infinitiv), slovesné tvary jednoduché, složené

M - PS - do str. 10  - opakování: dělení se zbytkem, písemné odčítání

- Geometrie - průsečík

Vlastivěda - str. 6 -7  - Státní svátky,  ČR - demokratický stát

Přírodověda - str. 6 - 7 - Živá příroda - společné vlastnosti. Houby


Týden od 11. září

Čj - vyjmenovaná slova po B, dvojice slov dobýt - dobít, nabýt - nabít, ubýt - ubít....

    - slovesa - tvar určitý, neurčitý (infinifiv), slovesné tvary jednoduché, složené

    - Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost  - odlišit v textu fakt a názor

    - návštěva knihovny

M - PS - do str. 7 opakování - malá násobilka, písemné násobení jednociferným činitelem...

    - Geometrie - rýsování přímek, rýsování úseček dané délky

Vlastivěda - str. 4 - 5 - Poloha ČR, státní symboly

Přírodověda - str. 4 - 5 - Přiroda živá a neživá


Týden od 4. září

Společně vytvoříme třídní pravidla, vzájemně si povyprávíme, kde kdo byl a jak prožil dny volna. Vítané jsou deníčky, pohlednice nebo fotografie, kresby či jiné výtvory.

Děti se seznámí s obsahem učiva jednotlivých předmětů.

Začneme procvičovat vyjmenovaná slova po B. Ve středu děti přinesou do školy svou rozečtenou knížku, mohou se i pochlubit knihou, kterou během prázdnin již přečetly. Samozřejmě možno přinést ukázat i více přečtených knih :-).

V matematice nás čeká opakování násobilky, sčítání i odčítání.

Od úterý budeme "oprašovat" flétny.