Sdělení rodičům

Pozor!!! Výjimečně 21. listopadu odpadá

6. vyučovací hodina Tv.

Dětem tedy v úterý 21. 11.  skončí vyučování ve 12:35.


Čtvrtletní konzultace

Těší mě, jak v hojném počtu jste se nahlásili na konzultace. Těším se na další setkání.


1. čtvrtletí - testy, konzultace, objednávky knih, projekt Hudba do škol

Vážení rodiče,

nejprve chci poděkovat i touto cestou paní učitelce Gabrielové, že se ochotně ujala dětí v době mé nepřítomnosti. Účastním se projektu "Hudba do škol" a 2. listopadu se uskutečnílo první setkání pedagogů v Rudolfinu. Hudební dílnu pro nás připravili nejen pedagogové, ale i jeden z členů České filharmonie. Alespoň střípek nápadů jsem se hned dnes snažila zprostředkovat dětem. Všechny děti si rády vyzkoušely, jaké to asi je "foukat" do strojku hoboje.

Děti dělají radost nejen svou hrou na flétnu, ale i svými výsledky v testech. Třídní průměr je z Čj 1,37 a z M 1,36! Velká gratulace. Rádi spolupracují, umějí vyjádřit své názory, pocity. Rezervy mají některé děti v plynulosti svého čtení, některé v dodržování pravidel.

Zašlu vám termíny konzultací a je na vás, zda tuto možnost s dítětem využijete. Děti se nad sebou zamyslí v sebohodnotícím dotazníku. Oceňování nikdy není dost a zároveň se dá vždy něco doporučit :-).

Paní učitelka Kubísková, která má na starosti knihy, žáda případné zájemce, aby objednávky odevzali nejlépe do středy 8. listopadu. 

Přeji všem krásný víkend i s knihou.

JK


Halloween

V pondělí děti mohou přihlásit svou vydlabanou dýni do celoškolní soutěže.

Děti ze školního parlamentu vyhlásily na úterý 31. října soutěž o nejnápaditější kostým, takže kdo chce přijít v kostýmu, může.

 

Referáty v tomto pololetí

V předmětu Člověk a jeho svět se zabýváme přírodovědnými a vlastivědnými tématy. S dětmi jsem se dohodla, že referáty z přírodovědy jsou zcela dobrovolné, to znamená, že kdo by chtěl prezetovat před třídou téma, které ho zajímá a pokud možno se i dotýká obsahu učebnice Přírodověda, dá mi dopředu vědět a získá prostor.

Děti vytvořily dvojice a po vylosování si vybraly kraj, který ostatním představí. Formu i způsob prezentace si domluví společně. Hlavním zdrojem je učebnice. Co musí zaznít:

1. Popsat a ukázat, kde se na mapě rozprostírá daný kraj.

2. Seznámit s krajským městem, případně dalšími významnými městy.

3. Jaká řeka  protéká daným územím nebo jaké pohoří se v daném kraji nachází...

4. Čím se daný kraj vyznačuje (například co se těží, vyrábí nebo pěstuje, jiné zajímavosti...).

5. Poskytnout zdroj svých informací.

6. Na závěr položit alespoň dvě otázky (prověřit, jak děti poslouchaly).

7. Nadiktovat nejméně dvě nejdůležitější informace nebo mít pro děti připravený zápis k vlepení do sešitu.

Dalším referátem, tentokrát již zpracovaný každým zvlášť, bude prezentace ČR. Inspirací pro nás byl projekt Edison, kdy studentky ze zahraničí představovaly svou zemi. Tady již nesvazuji, co všechno musí zaznít, necháme se překvapit. Jediný omezující je čas - 5 až 10 minut.       

Původně avizovaný referát na oblíbené město či místo může být součástí předešlé prezentace nebo je možno ji provést jako dobrovolný úkol.


Materiály v sekci Ke stažení

V českém jazyce pracujeme s materiály Jitky Rubínové. Součástí jejího CD jsou i cvičení, která si v jednotlivých souborech můžete stahovat. Ve třídě je pár dětí, které již téměř nechybují v psaní i - y po obojetných souhlákách v kořeni slov, těm gratuluji! Většina dětí však potřebuje procvičování a k tomu jim právě mohou posloužit tyto materiály. Výhodné je, že jsou opatřeny i klíčem - správným řešením, tedy děti si kontrolu mohou provést samy.Doplňování učiva po nepřítomnosti

Po dětech již požaduji, aby se po své nepřítomnosti samy zajímaly, co jsme probrali. Je jejich povinností si dopsat probrané učivo do sešitů. Mohou čerpat z našich webových stránek, z učebnic, se sešitů půjčených od spolužáků...

Je teprve začátek školního roku, přesto někteří již nevědí, kde sešity mají, případně je často zapomínají doma. Nebudou-li mít 5x jakýkoliv sešit, budu rodiče informovat přes EŽK. Místo ztraceného sešitu si děti musí pořídit nový a vše do něj zpětně dopsat.


Kontrolní testy, geometrie, tvoření z kaštanů

Vážení rodiče,

chci velice ocenit, jak se děti připravily na zářijové testy z českého jazyka a matematiky. Jednotlivé úkoly boduji obdobně jako minulý rok, přesto jsem mohla hodnotit pouze jedničkami a dvojkami (z Čj šest 2 a z M také šest 2). Velká gratulace všem! V Čj děti nejvíce chybovaly v i - y po B, budeme tedy na tom nadále pracovat. V M se mnozí dopouštěli nepřesností při rýsování.

Pravděpodobně v druhém říjnovém týdnu děti čeká shrnující test z Vlastivědy (ČR - její poloha, státní symboly, státní svátky, řízení státu, velká města...) a z Přírodovědy (příroda živá a neživá, houby a rostliny). Při výpravách za houbami můžete procvičovat jejich stavbu těla :-).

Děkuji paní Hůlkové, která mi pomáhá vyhledávat zajímavé náměty pro tvoření dětí a také mi zhotovila šablonu, podle které budeme v budoucnu vyrábět klobouky. Nyní využijeme bohatství, které nám poskytuje příroda. Na pondělí si mají děti přinést kaštany a jejich slupky.

Na geometrii budou děti v nejbližší době potřebovat funkční kružítko a pravítko s ryskou.

Přeji všem příjemně prožité dny volna (věřím, že si děti najdou čas i na svou knížku).

JK

Rozvrh a hudební kroužek v pátek

Milí rodiče,

"odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil". Děti jsem informovala, že vzhledem k tomu, že většině dětí, které chtějí chodit na náš hudební kroužek, vyhovuje nejlépe pátek hned po vyučování - tedy 5. hodinu, přesouvám školní Hudební výchovu na pondělí. Ale z důvodu čerstvé a lákavé  nabídky, že by k nám mohla pravidelně v pondělí docházet asistentka na 5. vyučovací hodinu, vracím se zpět  k původnímu rozvrhu! To znamená - předmět Člověk a svět práce bude v pondělí a Hudební výchova pro všechny v pátek. Následovat bude dobrovolný hudební kroužek.

Vážím si toho, když některá asistentka, která momentálně není zcela využita ve třídě, kam je přidělena, zavítá k nám, například paní Renata Prošková. Pro mnohé děti je přísnosný čas s paní psycholožkou Radkou Lenskou, která také se třídou pracuje. Mé díky patří i studentce Karolíně Menclové, která ve svém volnu dochází do naší třídy. V pátek nám hodně pomohla nejen při "boji" s jehlou při přišívání knoflíků. Dětem se jejich pavučinky s muškami velice vydařily.

Děkujeme všem, kteří škole přispěli sběrem papíru, celkem jsme za třídu odevzdali 372kg.

Příští zkrácený týden děti čekají kontrolní testy. Stále opakujeme, nic nového je ještě nečeká, proto pro zájemce, kteří si chtějí doma zkusit test, jsem do složky "Ke stažení" přesunula poslední testy z minulého roku. Delší dobu byl vyvěšen list na procvičování i - y po b a těm, kteří hodně chybují, doporučuji, aby tuto nabídku opravdu využili. Děti tento list dostaly domů k podepsání.

Dobrá zpráva na konec: první diktát (opět jsem čerpala z vět zveřejněných na našem webu) se téměř všem vydařil.

Přeji vám krásný první podzimní víkend.

JK

Objednání knížek z katalogů, sběr papíru

Vzkaz od paní učitelky Kubískové - do 22. září je možno odevzdat objednávky knížek z nabídnutých katalogů.

Od středy 20.9. do pátku 22.9. bude na parkovišti u sport. haly kontejner na sběr papíru.


ISIC

Vážení rodiče,

kdo chce využít nabídku pořídit dětem průkazku ISIC, pošlete mi po dětech vyplněnou přihlášku a 250 Kč do 15. září.


Prázdniny rychle utekly a před námi je další školní rok. Přeji dětem, ať je pro ně přínosný a příjemně prožitý. To přeji i nám dospělým.

Důležité informace o zahajovacím týdnu vyvěsil pan ředitel na webových stránkách školy. Následující se týká naší třídy.

V pondělí 4. září se s dětmi sejdu před hlavní budovou školy (má bohužel pršet, vybavte děti deštníky) a po slavnostním zahájení půjdeme do třídy, kde setrváme do 10:45 (vzhledem k počasí budou děti potřebovat přezůvky!).

V úterý proběhne výuka do 11:40, děti již využijí vybavený penál a dostanou učebnice, sešity.

Od středy do pátku vyučování končí v 12:35.

Ve čtvrtek 7. 9. vás srdečně zvu od 17 hodin na zahajovací třídní schůzku.

Veletrh kroužků se koná ve středu 6. 9. od 15:00 do 18:30, tentokrát na parkovišti u sportovní haly.